4 WEKEN
CROSSFIT
CHALLENGE

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.cmstool.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Crossfit Meppel met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Crossfit Meppel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Crossfit Meppel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Crossfit Meppel via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Crossfit Meppel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Crossfit Meppel links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Crossfit Meppel worden aanbevolen. Crossfit Meppel aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Crossfit Meppel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Crossfit Meppel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crossfit Meppel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Crossfit Meppel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Al 10 jaar de enige echte CrossFit gym in Meppel!

Kom nu alles te weten over CrossFit Meppel, en ontdek direct of CrossFit Meppel ook bij jou past!

MEER INFORMATIE
Geplaatst op 2020-09-25

De SportBit app

CrossFit Meppel werkt met de SportBit App

Geplaatst op 2019-11-19

Nieuwe Website

Vanaf heden hebben we een nieuwe website!